BMW bắt đầu sản xuất Mini hatch 5 cửa ở nhà máy Oxford

Mẫu Mini hatch 5 cửa

. (Nguồn:

bmw

blog.com)

Chu Hương (Vietnam+)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.