Doanh số của BMW vượt Mercedes-Benz trong 6 tháng đầu năm

Doanh số của BMW vượt

Mercedes-Benz

trong sáu tháng đầu năm tại thị trường Mỹ. (Nguồn: automobilemag.com)

Chu Hương (Vietnam+)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *