Hơn 30 nghệ nhân dự ngày hội văn hóa Tơ Lụa Việt Nam-ASEAN

Nghệ nhân dệt lụa Chăm trình diễn nghề thủ công truyền thống dệt lụa Chăm. (Nguồn: Trần Lê Lâm/Vietnam+)

Nghệ nhân dân tộc Chăm trình diễn nghề thủ công truyền thống dệt lụa. (Nguồn: Trần Lê Lâm/Vietnam+)

Trình diễn dệt lụa trên khung cửi Cửu Diễn ở làng lụa Hội An. (Nguồn: Trần Lê Lâm/Vietnam+)

Khách tham quan, tìm hiểu về sản phẩm tơ lụa của các làng nghề lụa Việt Nam. (Nguồn: Trần Lê Lâm/Vietnam+)

Nghi thức dâng hương Bà Chúa Tằm Tang. (Nguồn: Trần Lê Lâm/Vietnam+)

Trưng bày sản phẩm tơ tằm của làng lụa Hội An. (Nguồn: Trần Lê Lâm/Vietnam+)

Trình diễn áo dài lụa Việt Nam. (Nguồn: Trần Lê Lâm/Vietnam+)

Khu trưng bày sản phẩm lụa Lý và sản phẩm các làng nghề lụa Việt Nam. (Nguồn: Trần Lê Lâm/Vietnam+)

Khu trưng bày sản phẩm lụa của làng nghề Nha Xá. (Nguồn: Trần Lê Lâm/Vietnam+)

Trình diễn áo dài lụa Việt Nam. (Nguồn: Trần Lê Lâm/Vietnam+)

Khách nước ngoài tham quan tìm mua sản phẩm lụa nổi tiếng của các làng nghề lụa Việt Nam. (Nguồn: Trần Lê Lâm/Vietnam+)

Trần Lê Lâm (Vietnam+)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.