Jaguar Land Rover cắt giảm 20% số đại lý tại Mỹ

Jaguar Land Rover muốn giảm 20% số đại lý của họ tại Mỹ trong vòng ba năm bằng

việc hợp nhất hai

thương hiệu

tại những đại lý chung.

Ông Andy Goss, Giám đốc điều hành Jaguar Land Rover Bắc Mỹ khẳng định: “Chúng

tôi muốn giảm số đại lý xuống khoảng 200. Ở mức này, đại đa số các đại lý sẽ là

Jaguar Land Rover,” chứ không phải Jaguar hoặc Land Rover.

Công ty thuộc sở hữu của tập đoàn Tata Motors (Ấn Độ) này sẽ không bắt buộc các

đại lý

phải bán hoặc mua và sẽ không cung cấp các biện pháp khuyến khích tài

chính.

Hiện có khoảng 97 đại lý hoạt động độc lập của Jaguar hoặc Land Rover ở Mỹ và

ông Goss muốn một nửa trong số này sát nhập với nhau.

Theo ông Goss, “việc trưng bày cả hai thương hiệu này trong cùng một tòa nhà là

điều lý tưởng nhất.”

Ông cho biết, hãng này đang tập trung vào việc hợp nhất ở bảy thị trường nơi cả

hai thương hiệu đều tăng trưởng mạnh mẽ gồm Chicago, San Francisco, Denver, Los

Angeles, New Jersey, New York và Portland, bang Oregon.

Hãng đã gửi thư cho các nhà bán lẻ tại những khu vực này và nhấn mạnh ý định chỉ

muốn có một hãng duy nhất là

Jaguar Land Rover

chứ không phải là Jaguar và Land

Rover./.

Huy Lê (Vietnam+)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *