Nhiều du khách quốc tế bầu chọn Vịnh Hạ Long

Tổng số lượt bầu cho vịnh Hạ Long từ ngày 30 Tết (tức 6-2) tới ngày mùng 5 Tết Mậu Tý 2008 (tức 11-2) khoảng 340 lượt, trung bình mỗi ngày có gần 60 lượt bầu chọn, cao điểm nhất là ngày mùng 3 Tết và mùng 5 Tết lên tới hơn 150 lượt.

Theo thống kê, hơn 80% lượt du khách tham gia bầu chọn là khách quốc tế tới thăm Vịnh và thưởng thức không khí Tết cổ truyền ở Hạ Long.

Được biết, trung bình mỗi tháng có hơn 500 lượt khách bầu chọn cho Vịnh Hạ Long tại điểm bầu chọn nói trên.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *