Sản lượng ôtô Bắc Mỹ tháng Sáu lại vượt 1 triệu chiếc

Trang Autonews.com ngày 16/7 đưa tin sản lượng

xe con

và xe bán tải tại thị

trường Bắc Mỹ trong tháng Sáu đạt 1.390.415 chiếc, tăng 22% so với một năm trước

đó.

Đây là tháng thứ 11 liên tiếp sản lượng tại khu vực này vượt ngưỡng 1 triệu xe.

Ở thị trường riêng lẻ, sản lượng xe con ở Mỹ tăng 43%, ở Mexico tăng 7% và ở

Canada tăng 2%. Tính chung sản lượng xe con tại

Bắc Mỹ

tăng 25%.

Trong khi đó, sản lượng

xe bán tải

ở Mỹ tăng 14%, tăng 40% ở Canada và 22% ở

Mexico. Sản lượng dòng xe này nói chung tại thị trường Bắc Mỹ tăng 19%.

Sản lượng ôtô

nói chung tại Mỹ tăng 25%, tại Canada tăng 22% và ở Mexico ghi

nhận mức tăng 12%./.

Huy Lê (Vietnam+)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *