Sớm đưa thành phố Thanh Hóa trở thành đô thị thông minh

Ông Trịnh Huy Triều, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hoá) cho biết, thành phố này có vai trò, vị trí quan trọng đối với tỉnh và khu vực Bắc Trung Bộ.

Toàn cảnh TP Thanh Hóa

Trong giai đoạn 2016-2020, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 1,75 tỷ USD, chiếm 43,75% của cả tỉnh. Tổng vốn đầu tư phát triển thời kỳ 2016-2020 ước đạt 143.000 tỷ đồng, chiếm 23,44%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 22.500 tỷ đồng, chiếm 18,4%. Thành lập mới 6.200 doanh nghiệp, chiếm 44% của cả tỉnh. Thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2020 ước đạt 73,4 triệu đồng, gấp 1,69 lần trung bình cả tỉnh…

Tuy nhiên, theo ông Triều, kinh tế thành phố phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và sự quan tâm đầu tư của tỉnh.

Ông Trịnh Huy Triều, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra nhanh chóng, với mạng internet và viễn thông phát triển mạnh mẽ. Xu thế xây dựng và phát triển thành phố thông minh là tất yếu và là giải pháp quan trọng để thành phố giải quyết các khó khăn, thách thức, bứt phá lên một tầm cao mới.

Là địa phương có lợi thế về hạ tầng CNTT viễn thông tương đối hoàn chỉnh; Trình độ dân trí cao, trên 70% dân số sử dụng Internet; Các thiết bị thông minh được sử dụng rộng rãi; chương trình xây dựng chính quyền điện tử được triển khai đồng bộ và có chất lượng… trên cơ sở đó, TP Thanh Hóa đang tiến hành xây dựng đề án thành phố thông minh.

TP Thanh Hóa sớm trở thành đô thị thông minh

Theo ông Triều, để xây dựng TP Thanh Hóa trở thành đô thị thông minh thì cần có lộ trình, bước đi phù hợp. Theo Quyết định số 950 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững giai đoạn 2018 – 2025, định hướng đến năm 2030”, cơ bản thành phố Thanh Hóa trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại”.

Ông Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở TTTT Thanh Hóa cho biết, xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử là giải pháp quan trọng để giảm thời gian và nâng cao hiệu quả giải quyết công việc của chính quyền các cấp.

“Tuy nhiên để triển khai thực hiện có hiệu quả thì hạ tầng CNTT phải đi trước một bước, đầu tư đồng bộ. Ngoài ra, con người, môi trường pháp lý, cách thức triển khai… cũng là yếu tố quyết định thành công”, ông Quyết chia sẻ.

Lê Dương

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.