Sớm thuê tư vấn nước ngoài quảng bá du lịch

Đối với gói thầu quảng bá, xúc tiến, dịch vụ tư vấn du lịch không thể thực hiện theo nguyên tắc trên thì tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch lập phương án lựa chọn nhà thầu, bảo đảm mục tiêu cạnh tranh và hiệu quả kinh tế, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét sau khi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch – đầu tư, các cơ quan liên quan đã thẩm định. Được biết, việc thuê nước ngoài quảng bá, xúc tiến du lịch gặp trở ngại do chưa có nghị định hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *