Xôm tụ Hội ẩm thực Cần Thơ 2008

Khách hàng đông đến nỗi các đơn vị phải tranh thủ chạy xô, dời bàn và thậm chí phải nhổ cả dù, băng quảng cáo cơi nới lấy chỗ cho thượng đế.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *